Palveluihimme kuuluuvat kiinteistöjen sähköasennukset, saneeraukset, kunnossapito- sekä huoltotyöt.

Ammattitaitovaatimukset sähköalan töissä

Sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus. Perusvaatimus on, että itsenäisesti sähköalan töitä tekevän hen- kilön tulee olla riittävän ammattitaitoinen ja tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Joskus kuulee esitettävän, että sähköalan kannalta maallikoksi katsottava henkilö voisi tehdä esim. rakennuksen johdotukset tai putkitukset omin päin ja sähköalan ammattilainen tulee tekemään vain kytkennät. Menettely ei täytä sähköturvallisuuslain vaatimuksia ja on siten laiton. Johtojen asentaminen samoin kuin esim. maakaapelin asennus on sähkötyötä, jossa on otettava huomioon esim. asennustavan vaikutus kaapelin jäähtymisolosuhteisiin ja kuormitettavuuteen. Virheellinen asennus voi joh- taa tulipalon riskiin, materiaalivaurioihin ja niiden kautta myös henkilövahinkoihin.

On myös huomattava, että kaikille sähköasennuksille tehtävä lakisääteinen käyttöönottotarkastus sisältää myös asennusten aistinvaraisen tarkastuksen. Koska käyttöönottotarkastuksen tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö, ei esim. asennuksen yhteydessä välittömästi piiloon jääviä johdotuksia voi tehdä maallikko.
Lähde: Rakennusalan sähköistysopas