Kiinteistön sähköasennukset ja sähkölaitteet muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Sähkölaitteiden oikea sijoitus ja käyttö.

Sähköurakoitsijalla tarkoitetaan sähköturvallisuuslain mukaista toiminnanharjoittajaa, joka tekee kohteen sähkötyöt. Hänellä voi olla suora toimeksianto tilaajalta tai hän toimii isommissa rakennusprojekteissa yhtenä aliurakoitsijana koko rakennuksen urakoinnista vastaavan pääurakoitsijan alla. Sähköurakoitsijalle asetuista säädösvaatimuksista keskeisimmät ovat, että vastuuhenkilöksi on nimetty riittävän pätevä turvallisuudesta huolehtiva sähkötöiden johtaja ja että toiminnasta on tehty ilmoitus rekisteriin